Voorwoord

Beste lezer,

Actium opent deuren. Het geeft in slechts drie woorden weer waar we voor staan en waar we aan werken. Ook in 2016 zetten wij ons in voor betaalbaar wonen in een prettige leefomgeving. Wij heetten nieuwe huurders welkom, vroegen huurders (mee) te beslissen over groot onderhoud aan hun woning en staken veel energie in duurzaamheid.

Leefbare wijken en buurten
Goed wonen gaat verder dan een goed huis: de leefomgeving speelt een grote rol bij het woonplezier. Wij zetten de deur open voor bewoners die samen aan de slag gingen in hun wijk of buurt. We leverden onze bijdrage door actief mee te helpen of door faciliteiten te bieden. We zijn daar waar het nodig is. Om problemen op te lossen en kansen te versterken.

Betaalbaar wonen
We zetten in 2016 de deur open voor 1517 nieuwe huurders. Woningzoekenden, die soms al langere tijd op een huis wachtten kregen de sleutel van een nieuw onderkomen. Dus ook statushouders, die met een verblijfsvergunning een leven in Nederland gaan opbouwen, kregen een eigen plek.  Op basis van de Woningwet werden woningen ‘passend’ toegewezen, waarbij het inkomen van de nieuwe huurder uitgangspunt is. We hielden het wonen betaalbaar voor onze klanten. Zo voerden we geen huurverhoging door voor onze primaire doelgroep en verlaagden we zelfs de huurprijs van ongeveer 1000 huurders.

Bouwen aan de toekomst
Wij zijn altijd bezig met verbetering: hoe kunnen we nog beter inspelen op de wensen van huurders, hoe kunnen we zo efficiënt en effectief mogelijk werken,  hoe kunnen we de kwaliteit van onze woningen verder verbeteren?  We zorgen ervoor dat onze woningen hun goede kwaliteit houden door groot onderhoud uit te voeren. In 2016 zetten we de deur open voor huurders om hierover mee te denken en om zelfs mede-opdrachtgever te worden. Omdat we oog hebben voor milieu en duurzaamheid voorzien we onze woningen van energiemaatregelen, zoals zonnepanelen. Niet alleen biedt de hogere kwaliteit van de woningen meer wooncomfort. Het is ook goed voor de portemonnee van de huurder. Want zowel de woningverbetering als de investeringen in duurzaamheid voerden we uit zonder huurverhoging voor onze huurders.

De deur open
In 2016 gingen we in gesprek. Met de gemeenten in ons werkgebied, over onze bijdrage aan de lokale volkshuisvesting. Met onze huurders, op individueel niveau of via vertegenwoordigingen. Met zorgpartijen, om het partnerschap in wonen en zorg verder vorm te geven. Alles met het doel voor onze huurders de deur open te zetten naar een fijn huis in een prettige woonomgeving.

In dit jaarverslag zetten wij onze deuren open en nemen we u mee in wat we in 2016 hebben gedaan.

Ik wens u veel leesplezier.

Elles Dost  
Directeur-bestuurder