Verslag van de ondernemingsraad

Voor Actium en de Ondernemingsraad is na de reorganisatie een rustiger fase aangebroken, met andere thema’s. Ook dit jaar hebben we kritisch gekeken naar voorgestelde wijzigingen en hebben we altijd de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen. Hierin staan voor ons eerlijkheid en transparantie voorop. We hebben in dit verslag geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te geven van de door ons behandelde zaken en activiteiten in het jaar 2016.

Samenstelling OR in 2016

Samenstelling OR in 2016
Naam Rol Benoemd sinds
André Enninga Voorzitter dec‑08
Martin Zwiers Vicevoorzitter okt‑11
Wouter Slagter Secretaris dec‑14
André Radix vicesecretaris dec‑08
Froukje Homans OR-lid dec‑14
Arjan Bruining OR-lid dec‑14
Sonja Pastoor OR-lid dec‑14

Onderwerpen

Adviesaanvragen 

 • Adviesaanvraag aanschaf nieuw kernERP 
 • Adviesaanvraag benoeming leden RvC 
 • Adviesaanvraag integriteitsbeleid / vertrouwenspersoon

Instemmingsverzoeken  

 • Instemmingsverzoek beleid Plannen & Evalueren
 • Instemmingsverzoek vaststellingsovereenkomst
 • Instemmingsverzoek storingsdienst

Informatierecht 

 • Begroting en jaarrapportage
 • Begroting en meerjarenplanning
 • Activiteitenoverzicht 2016
 • Periodieke rapportages 2015/2016

Overige onderwerpen 

 • Overleg Raad van Commissarissen
 • Project nieuw primair systeem
 • Werkkostenregeling
 • RI&E Arbo
 • Overleg vertrouwenspersoon
 • Sociaal media beleid Actium
 • HRM-visie
 • Nieuw strategisch ondernemingsplan

Vergaderingen

 • vergaderingen ondernemingsraad (6)
 • overlegvergadering ondernemingsraad met directeur-bestuurder (7)
 • vergadering ondernemingsraad met Raad van Commissarissen (1)

Vooruitblik 2017
In 2017 verwachten we aandacht te besteden aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, secundaire arbeidsvoorwaarden en het nieuwe ondernemingsplan. Verder hebben we aan het einde van 2017 OR-verkiezingen op de planning staan.

 

Namens de Ondernemingsraad,
André Enninga (voorzitter)